Zajímavosti z trhu práce

Lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání od 01.01.2023

05.09.2023

Od 1. 1. 2023 je účinná novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (podle vyhlášky č. 452/2022 Sb.)

Vstupní prohlídky jsou pro zaměstnavatele povinné.

Pro kategorii 1 (podle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví) je může provádět i registrující (obvodní lékař).

Periodické prohlídky

a) Pro kategorii 1 a 2 (podle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví) jsou periodické prohlídky dobrovolné. Jejich provedení může vyžadovat jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec.

1. kategorie

Provádí se, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují.

  • 1x za 6 let,
  • 1x za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

2. kategorie

Provádí se, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují.

  • 1x za 4 roky, nebo
  • 1x za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

b) Kategorie se zvýšeným rizikem

Pro kategorii 2R, 3 a 4 (podle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví) jsou periodické prohlídky povinné.

Kategorie 2R, 3 a 4

  • V kategorii druhé rizikové (2R) a 3. kategorii se provádí 1x za 2 roky,
  • Ve 4. kategorii 1x za 1 rok.

Zdroj: www.guard7.cz