Pro firmy

Poskytujeme komplexní služby v oblasti lidských zdrojů, a to především na Moravě. Zajišťujeme:

  • zprostředkování zaměstnanců přímo do kmene firmy
  • dočasné přidělení zaměstnanců (dlouhodobý pronájem)
  • RPO - Recruitment Process Outsourcing
  • Outsourcing Takeover

Obsazujeme dělnické, odborné i THP pozice.

Služba zprostředkování zaměstnanců obsahuje komplexní službu pro klienta, od výběru vhodných kandidátů na základě zadaných požadavků, přes vlastní, vícestupňové testování při výběrovém řízení a doporučení vhodných kandidátů. Jsme schopni pomoci se zajištěním THP zaměstnanců, odborných pracovníků i dělnických pozic.

Dočasné přidělení zaměstnanců (dlouhodobý pronájem) zahrnuje nejen nábor nových zaměstnanců, ale i veškerý servis spojený s jejich zaměstnáváním. Přinese Vám flexibilitu pracovní síly nejen v době výkyvů ve výrobě. Dočasně přidělení zaměstnanci pracují pro Vás, my za ně odvádíme zdravotní a sociální pojištění a přebíráme plnou odpovědnost v rámci pracovněprávních povinností. Administrativa spojená se zaměstnanci je tedy na naší straně. Díky tomu šetříte výdaje spojené s náborem, mzdovou agendou, pojištěním a další administrativou. Výhodou využití služeb dočasného přidělení zaměstnanců je zajištění zaměstnanců dle Vaší potřeby, zvýšení produktivity práce, snížení fluktuace, a také optimalizace Vašich nákladů na personální oddělení.

Prostřednictvím RPO zajistíme celý proces náboru vč. související personální agendy (recruitment, inzerce, pohovory, reporting). Efektivně se postaráme o výběr uchazečů a zajistíme hladký průběh nástupu do zaměstnání. Služby RPO poskytujeme jednorázově i dlouhodobě. Můžeme zaštitovat kompletní nábor anebo jeho část. Efektivně spolupracujeme s interními odděleními klienta.

Služba Outsourcing Takeover zajišťuje převzetí Vašich zaměstnanců do stavu naší agentury. Výhodou této služby je nejen úspora nákladů personálního oddělení a zvýšení její efektivity a flexibility, ale také optimalizace nákladů s ní spojených. Vedení mzdové a pracovněprávní agendy je v režii agentury. Dalším přínosem je optimalizace počtu kmenových zaměstnanců.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat. Rádi se potkáme osobně a poté Vám „ušijeme“ nabídku na míru dle Vašich potřeb.