Zajímavosti z trhu práce

Roční zúčtování daně z rok 2022

19.01.2023

V případě, že zaměstnanec nemá ze zákona povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nebo tak nechce učinit dobrovolně, může požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za předchozí kalendářní rok.

Zaměstnanec splní podmínky pro provedení roční zúčtování daně pokud:

ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně a učinil u všech těchto plátců prohlášení k dani.

O provedení ročního zúčtování daně požádá zaměstnanec svého posledního zaměstnavatele nejpozději do 15.02.2023. Zároveň je zaměstnanec povinen ve stejném termínu předložit tomuto zaměstnavateli všechny doklady za uplynulé zdaňovací období od všech předchozích plátců daně o zúčtované nebo vyplacené mzdě, sražených zálohách na daň z těchto příjmů, poskytnuté měsíční slevě na dani a vyplacených měsíčních daňových bonusech. Pokud poplatník (zaměstnanec) tyto doklady nepředloží plátci včas, plátce daně (zaměstnavatel) roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede.

Zdroj: Money.cz