Zajímavosti z trhu práce

Fond pracovní doby

07.09.2022

Podpisem pracovní smlouvy zaměstnanec souhlasí s nastavenou pracovní dobou a režimem s ní spojeným. Některé podniky fungují ve vícesměnném provozu, jiné pracují pouze od pondělí do pátku a na dalších místech je provoz nepřetržitý, takže zaměstnanci mají možnost vydělat si více peněz díky přesčasům.

Fond pracovní doby stanovuje, kolik hodin má zaměstnanec strávit prací za daný den, týden, měsíc či rok. Zjednodušeně řečeno se jedná o čas, jenž zaměstnanec na základě dohody se zaměstnavatelem musí odpracovat. Pojem fond pracovní doby zákoník práce přímo nezmiňuje, nicméně upravuje problematiku pracovní doby jako takové.

Pracovní doba, jak ji stanovuje česká legislativa, se týká pouze zaměstnanců s pracovní smlouvou. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si rozvrh plánují samy a je jen na nich, zda budou pracovat dvě nebo dvanáct hodin denně. U zaměstnanců je však pracovní doba regulována zákonem. Jinak je přitom nastavena pro osoby pracující na plný úvazek a jiný hodinový fond platí pro úvazky zkrácené nebo brigádníky. Zákon stanovuje také specifické podmínky pro nepravidelný režim nebo případy, kdy ovlivňuje fond pracovní doby nepřetržitý provoz.

Maximální hodinová sazba při práci na plný úvazek je 40 hodin týdně. Zákoník práce používá pro nastavení podmínek pracovní doby týdenní interval, neboť jeho délka zůstává za každé situace stejná na rozdíl od jednotlivých měsíců, kde se počet pracovních dní liší. V praxi se však rozlišuje fond pracovní doby týdenní, měsíční a roční, tedy dlouhodobý.

Jak bylo výše zmíněno, standardní a zároveň maximální možný týdenní fond pro plný úvazek je 40 hodin. U některých zaměstnání může být ale snížený. Jedná se především o zaměstnance, kteří pracují ve ztížených pracovních podmínkách, jako jsou například pracovníci v dolech. Stejně tak se hodinová sazba krátí osobám pracujícím ve směnném provozu. Tímto způsobem ovlivňují fond pracovní doby 12hodinové směny, pro něž je typické střídání krátkého a dlouhého týdne. V případě krátkého týdne se většinou pracuje 24 hodin týdně, během dlouhého pak šestatřicet hodin.

Výpočet průměrného měsíčního fondu pracovní doby získáte tak, že vynásobíte počet všech pracovních dní v daném měsíci počtem průměrně odpracovaných hodin za jeden den. V případě směnného provozu se však hodinový fond počítá odlišně, a sice jako násobek naplánovaných směn a hodin odpracovaných za jednu směnu.

Jelikož má každý měsíc v roce jiný počet pracovních dnů, musí se pro všechny z nich počítat hodinový fond zvlášť. Zpravidla to ale bývá 21 nebo 22 dnů. Pokud chcete vědět, který měsíc má kolik pracovních dnů, stačí použít kalendář. Na internetu najdete i takový, který už má předvyplněnou kolonku, kde jsou pracovní dny pro daný kalendářní měsíc sečteny.

U dohody o pracovní činnosti (DPČ) a dohody o provedení práce (DPP) se fond pracovní doby stanovuje trochu jinak. Maximální povolený rozsah pracovní doby je v případě DPČ polovina standardního týdenního fondu. To znamená maximálně 20 hodin týdně. Na rozdíl od DPP je ale možné přesáhnout limit 300 odpracovaných hodin ročně.

Zdroj: https://www.euro.cz/light/fond-pracovni-doby-limity-podminky