Zajímavosti z trhu práce

Výpočet dovolené od roku 2021

29.06.2021

Od 1. ledna 2021 platí, že se dovolená stanovuje podle počtu odpracovaných hodin, a ne již za odpracované dny jako doposud. Novela zákona č. 285/2020 Sb. sice zahrnuje dosavadní výměru dovolené v týdnech, ale její výše se již stanovuje od týdenní pracovní doby zaměstnance určené v hodinách.

Pro většinu zaměstnanců se ovšem nic nemění, protože týdenní pracovní doba činila 5 dnů po 8 hodinách (tedy 40 hodin celkem) a zaměstnanci měli minimálně nárok na 20 dní dovolené, což zůstává - nárok na dovolenou je 160 hodin (tedy 4 týdny x 40 hodin = 20 pracovních dní).

U polovičního úvazku (20 hodin týdně) činí minimální nárok na dovolenou 80 hodin (10 dnů u 8hodinové pracovní doby, 20 dnů u 4hodinové pracovní doby).

Pokud vám zaměstnavatel doposud poskytoval 25 dnů dovolené, tak budete mít nárok na 200 hodin dovolené.

Ke krácení dovolené může nově dojít pouze z důvodu neomluvené absence. Dovolená se krátí o tolik hodin, kolik hodin trvala neomluvená absence, a lze ji krátit jen v tom roce, ve kterém k neomluvené absenci došlo.

Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn může zaměstnavatel sčítat.

Překážky v práci již nebudou důvodem ke krácení dovolené, ty se buď započítají do výkonu práce (rodičovská či mateřská dovolená, dočasná pracovní neschopnost, ošetřovné či karanténa) či se výkonu práce nezapočítávají vůbec (například překážky stanovené vládními nařízeními) a dochází k úpravě nároku na dovolenou.

Zkrátit dovolenou může zaměstnavatel pouze o tolik hodin, aby zaměstnancům náležely nejméně 2 týdny dovolené.

Za výkon práce se překážky uznávají jen do limitu 20násobku stanovené (respektive sjednané) týdenní pracovní doby. Zároveň musí platit, že zaměstnanec mimo dobu jejich trvání odpracoval alespoň 12násobek stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby.

Převod dovolené bude možný, ale pouze v případě, že váš nárok na dovolenou je vyšší než 4 týdny a můžete převést pouze tu část dovolené, která přesahuje 4 týdny.

Zaměstnanec si ovšem musí u nadřízeného o převedení dovolené písemně požádat.

Zdroj: Finance.cz