Zajímavosti z trhu práce

Víte, jakou práci můžete vykonávat v těhotenství?

16.04.2018

Řada žen dnes vykonává fyzicky náročné práce nebo pracuje s chemikáliemi a nejrůznějšími druhy záření. Ačkoli tyto práce jejich zdraví běžně neohrožují, mohou ohrožovat jejich těhotenství. Zákoník práce proto obsahuje zvláštní ochranu těhotných žen, kterou musí zaměstnavatel respektovat.

Pracuji v chemické laboratoři, kde jsem denně ve styku s jedy, které mají nepříznivý vliv na průběh těhotenství. Nyní jsem otěhotněla a chtěla jsem se zeptat, zda je zaměstnavatel povinen mi přidělit náhradní práci, kde bych nebyla ve styku s těmito látkami, nebo jestli budu muset odejít na neschopenku kvůli rizikovému prostředí?

Zakázané práce

Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnankyně vykonávala práci, která je pro těhotné zakázaná. Seznam takovýchto prací je obsažen ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví, která u těhotných žen stanoví seznam zakázaných prací a pracovišť.

Kromě prací, u kterých je dáno automaticky ze zákona (resp. z výše uvedené vyhlášky), že je těhotná zaměstnankyně nesmí vykonávat, dále platí zákaz výkonu práce u takových činností, které ohrožují těhotenství podle lékařského posudku. Tento posudek vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb (tzv. závodní lékař) v rámci lékařské prohlídky, na kterou vyšle zaměstnance zaměstnavatel.

V případě, že má zaměstnavatel pochybnost, zda práce, kterou vykonává jeho těhotná zaměstnankyně, neohrožuje její těhotenství, má povinnost vyslat ji na mimořádnou lékařskou prohlídku. Pokud však zaměstnavatel zaměstnankyni k lékaři nevyšle (např. proto, že o jejím těhotenství neví), může sama zaměstnankyně o mimořádnou prohlídku požádat a zaměstnavatel je povinen jí vyhovět.

Převedení na jinou práci

Vzhledem k tomu, že těhotná zaměstnankyně nesmí vykonávat práce zakázané těhotným ani práce ohrožující její těhotenství, je zaměstnavatel povinen ji dočasně převést na jinou práci, která je pro ni vhodná a za kterou může, pokud možno, dosahovat stejného výdělku jako dosud.

V případě, že v důsledku převedení na jinou práci dojde k poklesu výdělku těhotné zaměstnankyně, může zaměstnankyně sama požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o tzv. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Jedná se o typ nemocenské dávky, jehož účelem je právě kompenzovat pokles výdělku těhotným zaměstnankyním z důvodu převedení na jinou práci.

Shrnutí

Pokud vaše práce nepatří k pracím zakázaným ze zákona, doporučujeme, abyste s ohledem na práci s chemickými látkami kontaktovala zaměstnavatele a požádala jej, aby vás vyslal na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, která ověří, zda je vaše práce pro vás vhodná i během těhotenství.

V případě, že vykonáváte práci, která je těhotným zakázána, nebo pokud lékař dojde k závěru, že vaše současná práce ohrožuje těhotenství, bude zaměstnavatel povinen vás po dobu těhotenství (tedy do vašeho nástupu na mateřskou dovolenou) převést na jinou vhodnou práci. Váš dosavadní výdělek by přitom měl být buď zachován ze strany zaměstnavatele, nebo kompenzován ze strany OSSZ.

Odpovídali David Borovec a Daniel Oborák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Zdroj: novinky.cz