Zajímavosti z trhu práce

Víte, jak zrušit pracovní poměr ve zkušební době?

15.04.2018

V pracovních smlouvách se běžně sjednává tzv. zkušební doba. Tato doba slouží jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, aby si ověřili, zda je daná pracovní pozice pro něj vhodná. Jak ale postupovat v případě, když zaměstnavatel zjistí, že zaměstnanec na danou pozici vhodný není, nebo naopak náplň práce nesplňuje očekávání zaměstnance?

Sjednání zkušební doby

V praxi se při nástupu nového zaměstnance do práce obvykle sjednává zkušební doba. Nemusí být sjednána přímo v pracovní smlouvě, ale musí být sjednána písemně, a to nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Důležité rovněž je, že zkušební dobu lze sjednat pouze jednou.

Délka zkušební doby

Zkušební doba může být sjednána nejdéle na tři měsíce ode dne vzniku pracovního poměru (u vedoucích zaměstnanců její délka může být až šest měsíců). Platí, že ji nelze prodloužit, a to ani tehdy, když byla sjednána v kratší než maximální délce.

Ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době je oprávněn jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, a to i bez uvedení důvodu.

Zkušební doba se prodlužuje pouze v případě celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a v případě celodenní dovolené.

Zákon omezuje délku zkušební doby také tak, že nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Pokud by tedy pracovní smlouva byla sjednána na dobu 4 měsíců, mohla by být zkušební doba maximálně dvouměsíční.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Sjednání zkušební doby umožňuje velmi snadné ukončení pracovního poměru v průběhu této doby oběma stranám pracovního poměru. Ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době je oprávněn jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Takové zrušení pracovního poměru musí být provedeno písemně a pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, pokud v něm není uveden den pozdější. Oznámení o zrušení pracovního poměru musí být navíc doručeno druhé straně nejpozději do uplynutí zkušební doby, jinak by bylo neplatné.

Shrnutí

Sjednání zkušební doby umožňuje účastníkům pracovního poměru, aby si ověřili, zda jim bude pracovní poměr vyhovovat. Vám jako zaměstnanci dává zkušební doba možnost ověřit si, zda vám práce podle pracovní smlouvy vyhovuje, jak z hlediska fyzických i duševních schopností a možností v porovnání s dosahovaným výdělkem, tak i z hlediska pracovního kolektivu či přístupu nadřízených.

Pokud dospějete k závěru, že pracovní poměr vaše představy nesplňuje, můžete jej ve zkušební době snadno zrušit. V oznámení o zrušení pracovního poměru důvod zrušení uvést můžete, ale nemusíte. Je vhodné doručit oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době alespoň tři dny před koncem zkušební doby, ale bude platné i tehdy, pokud jej zaměstnavateli doručíte v poslední den vaší zkušební doby.

Zdroj: novinky.cz.