Zajímavosti z trhu práce

Víte, jakým způsobem probíhá kontrola požití alkoholu na pracovišti?

15.04.2018

Kontrola požití alkoholu na pracovišti

Alkohol v zaměstnání je zakázaný – a to jak jeho konzumace, tak výkon práce pod jeho vlivem, byť zbytkovým. Důsledkem požití alkoholu je nejen nižší produktivita práce, ale hrozí zde újma na straně daného zaměstnance a jeho spolupracovníků i škoda v majetkové sféře zaměstnavatele. Přesto občasné popíjení na pracovištích není ničím neobvyklým.

Zákaz požívání alkoholických nápojů

Nepožívat alkoholické nápoje na pracovišti v pracovní i mimopracovní době a nevstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu (například při nástupu na směnu) je jednou ze základních povinností každého zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou zákoník práce upravuje. Jedinou výjimku tvoří pracovní pozice s výkonem práce při vysokých teplotách (např. ve sklářství), kde je výslovně povolena konzumace nízkostupňového piva.

Zakázaným alkoholickým nápojem se zde rozumí lihovina, víno a pivo, a všechny další nápoje, které obsahují více než 0,5 objemového procenta alkoholu.

Může zaměstnanec dechovou zkoušku odmítnout?

Každý zaměstnanec je povinen podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, a to na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance, který je písemně určený zaměstnavatelem, a který má podezření, že kontrolovaný zaměstnanec je pod vlivem alkoholu.

Uvede-li kontrolovaný zaměstnanec vážné důvody, které mu brání podrobit se dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo požadovat, aby se tato osoba podrobila lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti alkoholu v krvi.

Pokud by zaměstnanec v takové situaci odmítl pokyn uposlechnout, porušil by povinnost vyplývající z pracovně právních předpisů. Zde by poté záleželo na závažnosti porušení pracovních povinností zaměstnance, které by mohlo vést až k ukončení pracovního poměru.

Shrnutí

Zaměstnavatel je oprávněn požití alkoholu na pracovišti kontrolovat, a to u všech zaměstnanců, u nichž má podezření, že jsou pod vlivem alkoholu.

Zdroj:

Kontrola požití alkoholu na pracovišti

Alkohol v zaměstnání je zakázaný – a to jak jeho konzumace, tak výkon práce pod jeho vlivem, byť zbytkovým. Důsledkem požití alkoholu je nejen nižší produktivita práce, ale hrozí zde újma na straně daného zaměstnance a jeho spolupracovníků i škoda v majetkové sféře zaměstnavatele. Přesto občasné popíjení na pracovištích není ničím neobvyklým.

Zákaz požívání alkoholických nápojů

Nepožívat alkoholické nápoje na pracovišti v pracovní i mimopracovní době a nevstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu (například při nástupu na směnu) je jednou ze základních povinností každého zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou zákoník práce upravuje. Jedinou výjimku tvoří pracovní pozice s výkonem práce při vysokých teplotách (např. ve sklářství), kde je výslovně povolena konzumace nízkostupňového piva.

Zakázaným alkoholickým nápojem se zde rozumí lihovina, víno a pivo, a všechny další nápoje, které obsahují více než 0,5 objemového procenta alkoholu.

Může zaměstnanec dechovou zkoušku odmítnout?

Každý zaměstnanec je povinen podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, a to na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance, který je písemně určený zaměstnavatelem, a který má podezření, že kontrolovaný zaměstnanec je pod vlivem alkoholu.

Uvede-li kontrolovaný zaměstnanec vážné důvody, které mu brání podrobit se dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo požadovat, aby se tato osoba podrobila lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti alkoholu v krvi.

Pokud by zaměstnanec v takové situaci odmítl pokyn uposlechnout, porušil by povinnost vyplývající z pracovně právních předpisů. Zde by poté záleželo na závažnosti porušení pracovních povinností zaměstnance, které by mohlo vést až k ukončení pracovního poměru.

Shrnutí

Zaměstnavatel je oprávněn požití alkoholu na pracovišti kontrolovat, a to u všech zaměstnanců, u nichž má podezření, že jsou pod vlivem alkoholu.

Zdroj: novinky.cz