Zajímavosti z trhu práce

Deset rad, jak uspět při hledání práce a pracovním pohovoru: 6. Řeč těla při pohovoru

10.04.2018

Při pracovním pohovoru je důležité nejen to, co se o vás zaměstnavatel dozví, ale i to, jak na něj působíte prostřednictvím řeči vašeho těla.

Respektujte osobní zónu druhého. Vyčkejte, až vás personalista vyzve, abyste ho následovali, nechte si ukázat, kam se usadit. Pokud společně cestujete výtahem, nepřibližujte se k druhému příliš, nedýchejte mu do obličeje a nemáchejte mu před obličejem rukama.

Překřížené ruce mohou budit dojem přehnaného sebevědomí nebo nejistoty. Místo křížení rukou zkuste raději přiměřeně gestikulovat nebo nechte ruce volně položené na stole, případně na opěradlech stoličky. Budete působit více uvolněně.

Pokud hovoříte, je v pořádku, když se rozhlížíte kolem sebe. Nicméně pokud hovoří protistrana, buďte pozorní a snažte se navázat oční kontakt. Pomocí očního kontaktu si budujete s protistranou vztah a dáváte najevo svůj zájem.

Pokud se neusmíváte, můžete působit nervózně nebo nepřátelsky. Na úsměv proto nezapomínejte, ale smějte se s mírou a přirozeně.

Během pohovoru se nedotýkejte svého obličeje, nehrajte si s propiskou nebo s mobilem, nehrajte si s vlasy. Pokud se chováte neklidně, působí to rušivě a podvádí pozornost od rozhovoru. Vaše chování může být považováno za projev úzkosti.