Zajímavosti z trhu práce

Délka dovolené a nárok na dovolenou

22.11.2018

Minimální zákonná dovolená v Česku činí 4 týdny. Řada zaměstnavatelů poskytuje jako významný firemní benefit týden dovolené navíc.

Jak je to v případě nevyčerpání dovolené během roku?

Základní délka dovolené činí v Česku 4 týdny v kalendářním roce. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek, například 6 hodin denně, mají nárok na dovolenou ve stejném rozsahu jako zaměstnanci pracující na plný úvazek. Při čerpání dovolené však v takovém případě náleží náhrada mzdy oproti plnému úvazku za 6 hodin za den. Dovolenou si můžete převést.

Termín čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen určit dle písemného rozvrhu čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být čerpána do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.

Kdy výjimečně lze proplatit nevybranou dovolenou?

Jedinou zákonnou možností, kdy zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou je skončení pracovního poměru. Řádné vyčerpání roční dovolené je důležité pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Dovolená při práci na dohody

Na práci konanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se nevztahují ustanovení zákoníku práce ohledně dovolené. Podmínky dovolené je však možné sjednat. Při práci na některou z pracovních dohod však nelze automaticky počítat s nárokem na dovolenou.

Zákonné ustanovení ohledně dovolené se rovněž nevztahuje na osoby samostatně výdělečně činné.

Živnostníci nemusí čerpání dovolené s nikým řešit, záleží na jejich vlastním uvážení, jak dlouhou dovolenou budou čerpat, ale na dovolenou si musí předem vydělat, neboť během dovolené žádnou finanční náhradu nedostávají, a to bez ohledu na částky placených daní a povinného pojistného.

Zdroj: e15.cz